Хэнтий аймгийн ЕБС-ийн сурагчдын "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол"-ын олимпиадын "Байгаль хамгаалах уламжлал" гар зургийн уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдээс