БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ДЭД ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДАХ ТУХАЙ

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний Мэргэжлийн дэд зөвлөлийн ээлжит хурал 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн Баасан гаригийн 09.00 цагт Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамны “Хаан танхим”-д болно.

Хэлэлцэх тайлангийн жагсаалтыг хавсралтаас үзнэ үү 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцэж, баталсан тайланг байгаль орчны үнэлгээний мэдээллийн санд бүрэн оруулаагүй мэргэжлийн байгууллагын тайланг хурлаар хэлэлцэх боломжгүй болохыг анхаарна уу