“МОНГОЛ ОРНЫ БАЙГАЛЬ, УУР АМЬСГАЛЫН ҮНЭН НӨӨЦ” ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРАЛД ТАВИХ ИЛТГЭЛҮҮДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР