Хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Хамгааалалтын захиргааны хамт олон 2017 оны ажлын төлөвлөгөөг гаргаж хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Төлөвлөгөөг холбогдохи байгууллагуудад хүргүүлж ажиллалаа. Хэлэлцүүлэгт Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Хамгаалалтын захиргааны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Одсүрэн, мэргэжилтэн Р.Жамсран, Ч.Энхээ, Н.Лхамсүрэн, Э.Жавзансүрэн, нягтлан бодогч Д.Алтанцэцэг, Увс нуурын ДЦГ-ын байгаль хамгаалагч М.Баярсайхан, бусад ажилчид оролцлоо.

Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн  Хамгаалалтын захиргаа