Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын анхааралд /Газар ашиглахтай холбоотой бүрдүүлэх материалын жагсаалт/