ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2015 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр

 

Улаанбаатар хот

 

Дугаар 264

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хог хаягдлын тухай хуулийн 13.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Аюултай хог хаягдлын жагсаалтыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Аюултай хог хаягдалтай холбоотой үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллахыг Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд Д.Оюунхоролд, үйл ажиллагаандаа энэ тогтоолын хавсралтаар баталсан аюултай хог хаягдлын жагсаалтыг мөрдөж ажиллахыг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга Ш.Раднаасэд, Гаалийн ерөнхий газрын дарга Б.Цэнгэл, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Байгаль орчин, ногоон хөгжил,

аялал жуулчлалын сайд                                                     Д.ОЮУНХОРОЛ

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫН ЖАГСААЛТ

 

Хог хаягдлын эх үүсвэрийн бүлэг

Хог хаягдлын эх үүсвэрийн дэд бүлэг, бүлгийн код

Хог хаягдлын код

Аюултай  хог хаягдлын нэр

Аюулын зэрэглэл

01.            Ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт, боловсруулалтаас үүсэх хаягдал

01 02. Металлын хүдрийн физик-химийн боловсруулалтын  хаягдал

01 03 04*

Сульфидийн хүдрийн боловсруулалтын хүчиллэг урсац үүсгэдэг хаягдал чулуулаг

А

01 03 05*

Хортой бодис агуулсан бусад хаягдал чулуулаг

Х

01 03 07*

Металлын хүдрийн физик-химийн боловсруулалтын хортой бодис агуулсан бусад төрлийн хаягдал

Х

01 03. Металл бус эрдсийн физик-химийн боловсруулалтын хаягдал

01 04 07*

Металл бус эрдсийн физик-химийн боловсруулалтын хортой бодис агуулсан хаягдал

Х

01 04.  Өрөмдлөгийн шавар болон бусад өрөмдлөгийн хаягдал

01 05 05*

Тос агуулсан өрөмдлөгийн шавар болон бусад хаягдал

Х

01 05 06*

Өрөмдлөгийн хортой бодис агуулсан шавар болон  бусад хаягдал

Х

02.            Хөдөө аж ахуй, цэцэрлэгжүүлэлт, усны аж ахуй, ойн аж ахуй, загасны аж ахуй, ан агнуурын аж ахуй, хоол хүнс бэлтгэх, боловсруулах

02 01. Хөдөө аж ахуй, цэцэрлэгжүүлэлт, усны аж ахуй, ойн аж ахуй, загасны аж ахуй, ан агнуурын аж ахуй

02 01 07*

Хортой бодис агуулсан агрохимийн бодис, пестицидийн  хаягдал

Х

03.            Мод боловсруулах үйлдвэр болон хавтан, тавилга, цаасны зутан, цаас, картоны үйлдвэрийн хаягдал

03 01. Мод боловсруулах үйлдвэр болон хавтан, тавилганы үйлдвэрийн хаягдал

03 01 02*

Хортой бодис агуулсан үртэс, зоргодос, тайрдас, мод, хавтан, хуулганы хаягдал

Х

03 02. Мод идээлэх үед үүсэх хаягдал

03 02 01*

Галоген агуулаагүй органик бодис агуулсан мод идээлэгчийн хаягдал

А

03 02 02*

Хлор органик бодис агуулсан мод идээлэгчийн хаягдал

А

03 02 03*

Металл органик бодис агуулсан мод идээлэгчийн хаягдал

А

03 02 04*

Органик бус мод идээлэгчийн хаягдал

А

03 02 05*

Хортой бодис агуулсан бусад мод идээлэгчийн хаягдал

Х

04.            Арьс шир, үслэг эдлэл, ноос, ноолуур боловсруулах, хивс, нэхмэл эдлэлийн утас, ээрмэлийн  үйлдвэрийн  хаягдал

04 01. Арьс шир, үслэг эдлэл боловсруулах үйлдвэрийн  хаягдал

04 01 03*

Тосгүйжүүлэлтийн  органик уусгагч агуулсан хаягдал (шингэн фазгүй)

А

04 01 04*

Хром агуулсан идээлгийн ашигласан шим

Х

04 01 09*

Өнгө заслын хаягдал

Х

04 02. Ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэрийн хаягдал

04 02 03*

Химийн хортой бодис агуулсан шингэн хаягдал

Х

04 02 05*

Хугацаа нь дууссан болон ашиглагдаагүй химийн бодисын хаягдал

Х

04  02 06*

Хаягдал усны  цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан лаг

Х

04 03. Хивс, нэхмэл эдлэл, нэхмэлийн утас, ээрмэлийн үйлдвэрийн хаягдал

04 03 02*

Органик уусгагч агуулсан эцсийн боловсруулалтын хаягдал

Х

04 03 04*

Хортой бодис агуулсан будаг, пигмент

Х

04 03 06*

Хаягдал усны анхан шатны цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан лаг

Х

05.            Газрын тосны боловсруулалт, байгалийн хий хайгуул, олборлолт, боловсруулалт болон занар,  нүүрсний пиролизийн боловсруулалтын хаягдал

05 01. Газрын тосны боловсруулах үйлдвэрийн хаягдал

05 01 01*

Давсгүйжүүлэлтээс үүсэх лаг

А

05 01 02*

Газрын тос хадгалах савны ёроолын лаг

А

05 01 03*

Хүчиллэг, шүлтлэг лаг

А

05 01 04*

Асгарсан тос

А

05 01 05*

Байгууламж болон тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээнээс үүсэх тосорхог лаг

А

05 01 06*

Хүчиллэг давирхай

А

05 01 07*

Бусад давирхай

А

05 01 08*

Хаягдал усны анхан шатны цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой  бодис агуулсан лаг

Х

05 01 10*

Тосны шүлтийн цэвэрлэгээнээс үүсэх хаягдал

А

05 01 11*

Хүчил агуулсан тос

А

05 01 14*

Шүүлтүүрийн ашигласан шавар

А

05 02. Нүүрсний пиролизийн боловсруулалтын хаягдал

05 02 01*

Хүчиллэг давирхайн хаягдал

А

05 02 02*

Бусад давирхайн хаягдал

А

05 03. Байгалийн хийн цэвэрлэгээ, тээвэрлэлтээс үүсэх хаягдал

05 03 01*

Мөнгөн ус агуулсан хаягдал

Х

06.            Органик биш химийн үйлдвэрлэл, тээвэрлэх, хэрэглэх үед үүсэх хаягдал

06 01. Хүчил үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх  үед үүсэх хаягдал

06 01 01*

Хүхрийн хүчил ба хүхэрлэг хүчлийн хаягдал

А

06 01 02*

Хлорт устөрөгчийн хүчил (давсны хүчил)-ийн хаягдал

А

06 01 03*

Фторт устөрөгчийн хүчлийн хаягдал

А

06 01 04*

Фосфорын ба фосфорлог хүчлийн хаягдал

А

06 01 05*

Азотын хүчил ба азотлог хүчлийн хаягдал

А

06 01 06*

Бусад хүчлийн хаягдал

А

06 02. Шүлт үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх  үед үүсэх хаягдал

06 02 01*

Кальцийн гидроксидын хаягдал

А

06 02 02*

Аммонийн гидроксидын хаягдал

А

06 02 03*

Натрийн ба калийн гидроксидын хаягдал

А

06 02 04

Бусад шүлт

А

06 03. Давс болон түүний уусмал, металлын исэл үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх үед үүсэх хаягдал

06 03 01*

Цианид агуулсан давс ба уусмалын хаягдал

Х

06 03 02*

Хүнд металл агуулсан давс ба уусмалын хаягдал

Х

06 03 04*

Хүнд металл агуулсан металлын ислийн хаягдал

Х

06 04. 06 03-д зааснаас бусад металл агуулсан хаягдал

06 04 01*

Хүнцэл агуулсан хаягдал

Х

06 04 02*

Мөнгөн ус агуулсан хаягдал

Х

06 04 03*

Бусад хүнд металл агуулсан хаягдал

 

 

Х

06 05. Хаягдал шингэний  анхан шатны цэвэрлэгээнээс гарах лаг

06 05 01*

Хаягдал шингэний анхан шатны цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан лаг

А

06 06. Хүхэрт нэгдэл үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх  үед үүсэх хаягдал болон хүхэрт нэгдлийн боловсруулалт ба хүхэргүйжүүлэлтээс үүсэх хаягдал

06 06 01*

Хортой сульфид агуулсан хаягдал

Х

06 07. Галоген болон галогент нэгдэл үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх  үед үүсэх хаягдал

06 07 01*

Электролизийн процессоос үүсэх асбест агуулсан хаягдал

A

06 07 02*

Хлорын үйлдвэрлэлээс үүсэх идэвхжүүлсэн нүүрсний хаягдал

А

06 07 03*

Мөнгөн ус агуулсан барийн сульфатын лаг

А

06 07 04*

Хүчил ба уусмалын хаягдал

Х

06 08. Цахиур ба цахиурт нэгдэл үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх үед үүсэх хаягдал

06 08 01*

Хортой цахиурын нэгдэл агуулсан хаягдал

Х

06 09. Фосфорт нэгдэл үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх үед үүсэх хаягдал

06 09 02*

Хортой бодис агуулсан болон хортой бодисоор бохирдсон кальци суурьтай урвалын хаягдал

Х

06 10. Азотын нэгдэл үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх үед үүсэх хаягдал

06 10 01*

Хортой нэгдэл агуулсан хаягдал

Х

06 12. Бусад органик бус химийн үйлдвэрлэлийн хаягдал

06 12 01*

Органик бус ургамал хамгааллын бодис, мод идээлэгч бодис болон бусад биоцид

А

06 12 02*

Ашигласан идэвхжүүлсэн нүүрсний хаягдал  (06 07 02-т зааснаас бусад)

А

06 12 04*

Асбестын боловсруулалтын хаягдал

А

06 12 05*

Утааны хийний хөө

А

07.            Органик бодисын үйлдвэрлэлийн хаягдал

07 01. Органик бодисыг үйлдвэрлэх, бэлтгэх,  тээвэрлэх, хэрэглэх үед үүсэх хаягдал

07 01 01*

Усан угаагч шингэн ба эх уусмалын хаягдал

А

07 01 02*

Галогент органик уусгагч,  угаагч шингэн, эх уусмалын хаягдал

А

07 01 03*

Бусад органик уусгагч,  угаагч шингэн, эх уусмалын хаягдал

А

07 01 04*

Галогент тунадас, үлдэгдэл

А

07 01 05*

Бусад тунадас, үлдэгдэл

А

07 01 06*

Галоген агуулсан шүүгдсэн хатуу хэсэг ба ашигласан абсорбент

А

07 01 07*

Бусад шүүгдсэн хатуу хэсэг ба ашигласан абсорбент

А

07 01 08*

Хаягдал усны анхан шатны  цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан лаг

А

07 02 Хуванцар, резин, хиймэл мяндас үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх үед үүсэх хаягдал

07 02 01*

Усан угаагч шингэн ба эх уусмалын хаягдал

А

07 02 02*

Органик уусгагч,  угаагч шингэн, эх уусмалын хаягдал

А

07 02 03*

Бусад органик уусгагч,  угаагч шингэн, эх уусмал

А

07 02 04*

Галоген агуулсан тунадас, үлдэгдэл

А

07 02 05*

Бусад тунадас, үлдэгдэл

 

 

07 02 06*

Галоген агуулсан шүүгдсэн хатуу хэсэг ба ашигласан абсорбент

А

07 02 07*

Бусад шүүгдсэн хатуу хэсэг ба ашигласан абсорбент

А

07 02 08*

Хортой бодис агуулсан хаягдал бохир усны анхан шатны цэвэрлэгээнээс гарсан лаг

А

07 02 11*

Хортой бодис агуулсан нэмэлт бодисын хаягдал

А

07 02 13*

Силиконы хортой нэгдэл агуулсан хаягдал

Х

07 03. Органик будаг, пигмент үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хэрэглэх үед үүсэх хаягдал

07 03 01*

Усан угаагч шингэн ба эх уусмалын хаягдал

А

07 03 02*

Галогент органик уусгагч,  угаагч шингэн, эх уусмалын хаягдал

А

07 03 03*

Бусад органик уусгагч,  угаагч шингэн, эх уусмалын хаягдал

А

07 03 04*

Галоген агуулсан тунадас, үлдэгдэл

А

07 03 05*

Бусад тунадас, үлдэгдэл

А

07 03 06*

Галоген агуулсан шүүгдсэн хатуу хэсэг ба ашигласан абсорбент (шингээгч)

А

07 03 07*

Бусад шүүгдсэн хатуу хэсэг ба ашигласан абсорбент (шингээгч)

А

07  03 08*

Хаягдал усны анхан шатны цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан лаг

 

Х

07 04. Ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглах органик бодис, мод идээлэгч бодис, бусад биоцид үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хэрэглэх үед үүсэх хаягдал (02 01 07-д зааснаас бусад)

07 04 01*

Усан угаагч шингэн ба эх уусмал

А

07 04 02*

Галогент органик уусгагч,  угаагч шингэн, эх уусмал

А

07 04 03*

Бусад органик уусгагч, угаагч шингэн, эх уусмал

А

07  04 04*

Галогент тунадас, үлдэгдэл

А

07  04 05*

Бусад тунадас, үлдэгдэл

А

07 04 06*

Галогент шүүгдсэн хатуу хэсэг ба ашигласан абсорбент

А

07 04 07*

Бусад шүүгдсэн хатуу хэсэг ба ашигласан абсорбент

А

07 04 08*

Хаягдал усны анхан шатны цэвэрлэгээнээс үүсэх аюултай бодис агуулсан лаг

Х

07 04 10*

Хортой бодис агуулсан хатуу хаягдал

Х

07 05. Эм үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх үед үүсэх хаягдал

07 05 01*

Усан угаагч шингэн ба эх уусмал

А

07 05 02*

Галогент органик уусгагч,  угаагч шингэн, эх уусмал

А

07 05 03*

Бусад органик уусгагч,  угаагч шингэн, эх уусмал

А

07 05 04*

Галогент тунадас, үлдэгдэл

А

07 05 05*

Бусад тунадас, үлдэгдэл

А

07 05 06*

Галогент шүүгдсэн хатуу хэсэг ба ашигласан абсорбент

А

07 05 06*

Бусад шүүгдсэн хатуу хэсэг ба ашигласан абсорбент

А

07 05 08*

Хаягдал усны анхан шатны цэвэрлэгээнээс үүсэх аюултай бодис агуулсан лаг

Х

07 05 10*

Хортой бодис агуулсан хатуу хаягдал

А

07 06. Тос, тосон түрхлэг, саван, угаалгын нунтаг, ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хэрэглэх үед үүсэх хаягдал

07 06 01*

Усан угаагч ба эх уусмалын хаягдлын шингэн

А

07 06 02*

Галоген агуулсан органик уусгагч,  угаагч шингэн, эх уусмал

А

07 06 03*

Бусад органик уусгагч,  угаагч шингэн, эх уусмал

А

07 06 04*

Галоген агуулсан тунадас, үлдэгдэл

А

07 06 05*

Бусад тунадас, үлдэгдэл

А

07 06 06*

Галоген агуулсан шүүгдсэн хатуу хэсэг ба ашигласан абсорбент (шингээгч)

А

07 06 07*

Бусад шүүгдсэн хатуу хэсэг ба ашигласан абсорбент (шингээгч)

А

07 06 08*

Хаягдал усны анхан шатны цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан лаг

Х

07 07. Өндөр цэвэршилттэй химийн бодис, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хэрэглэх үед үүсэх хаягдал

07 07 01*

Усан угаагч шингэн ба эх уусмалын хаягдал

А

07 07 02*

Галоген агуулсан органик уусгагч,  угаагч шингэн, эх уусмал

А

07 07 03*

Бусад  органик уусгагч,  угаагч шингэн, эх уусмал

А

07 07 04*

Галоген агуулсан тунадас, үлдэгдэл

А

07 07 05*

Бусад тунадас, үлдэгдэл

 

07 07 06*

Галоген агуулсан шүүгдсэн хатуу хэсэг ба ашигласан абсорбент

 

07 07 07*

Бусад шүүгдсэн хатуу хэсэг ба ашигласан абсорбент

А

07 07 08*

Хаягдал усны анхан шатны цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан лаг

Х

08.            Гадаргуу бүрэгч материал (будаг, лак,  паалан), цавуу, чигжээс, хэвлэлийн будаг үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх  үед үүсэх хаягдал

08 01. Будаг, лак үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх, арилгах үед үүсэх хаягдал

08 01 01*

Органик уусгагч болон бусад хортой бодис агуулсан будаг, лакны хаягдал

Х

08 01 03*

Органик уусгагч болон бусад хортой бодис агуулсан будаг, лакны лаг

Х

08 01 05*

Органик уусгагч болон бусад хортой бодис агуулсан будаг, лакны усархаг лаг

Х

08 01 07*

Органик уусгагч болон бусад хортой бодис агуулсан будаг, лакийг гадаргуугаас хусах, зайлуулах үед үүсэх хаягдал

Х

08 01 09*

Органик уусгагч болон бусад хортой бодис агуулсан будаг, лакны усархаг тунадас

Х

08 01 10*

Будаг, лак арилгагч бодисын  хаягдал

А

08 03. Хэвлэлийн бэх, үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх, арилгах  үед үүсэх хаягдал

08 03 03*

Хортой бодис агуулсан хэвлэлийн бэхний  хаягдал

Х

08 03 05*

Хортой бодис агуулсан хэвлэлийн бэхний лаг

Х

08 03 07*

Идүүлэгч уусмалын хаягдал

А

08 03 08*

Хортой бодис агуулсан хэвлэлийн хорны хаягдал (картрижийн хамт)

Х

08 03 10*

Шүршигч тосны хаягдал

А

08 04. Цавуу, чигжээс үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх, арилгах үед үүсэх хаягдал (ус нэвчүүлдэггүй бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хэрэглээ, тээвэрлэлт орно)

08 04 01*

Органик уусгагч болон бусад хортой бодис агуулсан цавуу, чигжээсний хаягдал

Х

08 04 03*

Органик уусгагч болон бусад хортой бодис агуулсан цавуу, чигжээсний лаг

Х

08 04 05*

Органик уусгагч болон бусад хортой бодис агуулсан цавуу, чигжээсний усархаг лаг

Х

08 04 07*

Органик уусгагч болон бусад хортой бодис агуулсан шингэн хаягдал

Х

08 04 09*

Давирхайн тосны хаягдал

А

09.            Фото зураг угаах газар, фото зургийн материалын үйлдвэрлэлийн хаягдал

09 01. Фото зураг угаах газар ба зураг угаах шингэн,  цаас, хальсны үйлдвэрлэлийн хаягдал

09 01 01*

Усан суурьт дүрс ялгаруулагч болон идэвхжүүлэгч уусмалын хаягдал

А

09 01 02*

Усан суурьт офсет хэвлэлийн дүрс ялгаруулагч уусмалын хаягдал

А

09 01 03*

Уусгагч суурьт дүрс ялгаруулагч уусмалын хаягдал

А

09 01 04*

Бэхжүүлэгч уусмалын хаягдал

А

09 01 05*

Цайруулагч уусмал ба цайруулалтыг бэхжүүлэгч уусмалын хаягдал

А

09 01 06*

Фото зургийн материалын хаягдлын анхан шатны цэвэрлэгээнээс үүсэх мөнгө агуулсан хаягдал

Х

09 01 07*

Мөнгө ялгах ажиллагаанаас үүсэх шингэн хаягдал

А

10.            Дулааны процессын хаягдал

10 01. Дулааны цахилгаан станц, дулааны станц, уурын болон халаалтын зуухны  (хог шатаах байгууламж орохгүй)

10 01 01*

Зуухны доод үнс, шлак, зуухны тоос (10 01 04-т зааснаас бусад)

Х

10 01 02*

Нүүрсний дэгдэмхий үнс

Х

10 01 04*

Тосоор ажилладаг зуухны дэгдэмхий үнс, зуухны тоос

А

10 01 07*

Хүхрийн хүчил

А

10 01 08*

Эмульсжүүлсэн нүүрс устөрөгчийн түлшнээс үүсэх дэгдэмхий үнс

А

10 01 09*

Хог хаягдал хам-шатаах зуухны хортой бодис агуулсан доод үнс, шлак, зуухны тоос

Х

10 01 11*

Хог хаягдал хам-шатаах зуухны хортой бодис агуулсан дэгдэмхий үнс

Х

10 01 13*

Утаа, хийн цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан хаягдал

Х

10 01 15*

Шингэн хаягдлын анхан шатны цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан лаг

Х

10 01 16*

Зуухны цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан усархаг  лаг

Х

10 02. Төмөр болон гангийн үйлдвэрлэлийн дулааны процессоос үүсэх хаягдал

10 02 03*

Хийн хуурай цэвэрлэгээнээс үүсэх хатуу хаягдал

Х

10 02 06*

Хөргөлтийн усны цэвэрлэгээнээс үүсэх тос агуулсан хаягдал

Х

10 02 08*

Хийн нойтон цэвэрлэгээнээс үүсэх аюултай бодис агуулсан лаг, фильтрт шүүгдсэн хатуу хэсэг

Х

10 03. Хөнгөн цагааны үйлдвэрлэлийн дулааны процессоос үүсэх хаягдал

10 03 02*

Хүдрийн боловсруулалтаас үүсэх анхдагч  шаар

А

10 03 04*

Хаягдал хөнгөнцагааны боловсруулалтын давс агуулсан хоёрдогч шаар

А

10 03 05*

Хаягдал хөнгөнцагааны хайлуулалтын хар хаягдал

А

10 03 06*

Шатамхай эсвэл устай харилцан үйлчлэх үед шатамхай хий үүсгэдэг хайлуулалтаас үүсэх өрөм

Х

10 03 08*

Анодоос үүсэх давирхай агуулсан хаягдал

Х

10 03 10*

Утааны хийн хортой бодис агуулсан тоос

Х

10 03 12*

Хортой бодис агуулсан бусад тоосонцор ба тоос (бөмбөлөгт тээрмийн тоос ороод)

Х

10 03 14*

Хийн цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан хатуу хаягдал

Х

10 03 16*

Хийн цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан лаг, фильтрт шүүгдсэн хатуу хэсэг

Х

10 03 18*

Хөргөлтийн усны цэвэрлэгээнээс үүсэх тос агуулсан хаягдал

Х

10 03 20*

Давс агуулсан шаар болон хайлуулалтын шаар боловсруулалтаас үүсэх хортой бодис агуулсан хаягдал

Х

10 04. Хар тугалганы үйлдвэрлэлийн дулааны процессоос үүсэх хаягдал

10 04 01*

Шаар (анхдагч болон хоёрдогч хайлуулалтын)

А

10 04 02*

Анхдагч болон хоёрдогч хайлуулалтаас үүсэх хаягдал, өрөм

А

10 04 03*

Кальцийн арсенат

А

10 04 04*

Утааны хийн тоос

А

10 04 05*

Бусад хэлбэрийн тоосонцор ба тоос

А

10 04 06*

Хийн цэвэрлэгээнээс үүсэх хатуу хаягдал

А

10 04 07*

Хийн нойтон цэвэрлэгээнээс үүсэх лаг ба фильтрт шүүгдсэн хатуу хэсэг

А

10 04 08*

Хөргөлтийн усны цэвэрлэгээнээс үүсэх тос агуулсан хаягдал

Х

10 05. Цайрын үйлдвэрлэлийн дулааны  процессоос үүсэх хаягдал

10 05 02*

Утааны хийн тоос

А

10 05 04*

Хий цэвэрлэх төхөөрөмжөөс гарах хатуу хаягдал

А

10 05 05**

Хийн нойтон цэвэрлэгээнээс үүсэх лаг ба фильтрт шүүгдсэн хатуу хэсэг

А

10 05 06*

Хөргөлтийн усны цэвэрлэгээнээс үүсэх тос агуулсан хаягдал

Х

10 05 08*

Хайлуулалтаас үүсэх,  шатамхай эсвэл устай харилцан үйлчлэх үед шатамхай хий үүсгэдэг өрөмцөр, хаягдал

Х

10 06. Зэсийн үйлдвэрлэлийн дулааны процессоос үүсэх хаягдал

10 06 03*

Утааны хийн тоос

А

10 06 05*

Хий цэвэрлэх төхөөрөмжөөс гарах хатуу хаягдал

А

10 06 06*

Хийн нойтон цэвэрлэгээнээс үүсэх лаг ба фильтрт шүүгдсэн хатуу хэсэг

А

10 06 07*

Хөргөлтийн усны цэвэрлэгээнээс үүсэх тос агуулсан хаягдал

Х

10 07. Мөнгө, алт, цагаан алтны үйлдвэрлэлийн дулааны процессоос үүсэх хаягдал

10 07 04*

Хөргөлтийн усны цэвэрлэгээнээс үүсэх тос агуулсан хаягдал

Х

10 08. Бусад өнгөт төмөрлөгийн  үйлдвэрлэлийн дулааны процессоос үүсэх хаягдал

10 08 02*

Шаар (анхдагч болон хоёрдогч хайлуулалтын)

А

10 08 04*

Хайлуулалтаас үүсэх,  шатамхай эсвэл устай харилцан үйлчлэх үед шатамхай хий үүсгэдэг өрөм, хаягдал

Х

10 08 06*

Анодоос үүсэх давирхай агуулсан хаягдал

Х

10 08 09*

Хортой бодис агуулсан утааны хийн тоос

Х

10 08 11*

Хийн нойтон цэвэрлэгээнээс үүсэх лаг ба фильтрт шүүгдсэн хатуу хэсэг

Х

10 08 13*

Хөргөлтийн усны цэвэрлэгээнээс үүсэх тос агуулсан хаягдал

Х

10 09. Хар төмөрлөгийн цутгалтын процессоос гарах хаягдал

10 09 02*

 

Хайлш цутгаагүй, хортой бодис агуулсан хэв, хэвний голны хаягдал

Х

10 09 04*

 

Хайлш цутгасан, хортой бодис агуулсан хэв, хэвний голны хаягдал

Х

10 09 06*

Хортой бодис агуулсан  утааны хийн тоос

Х

10 09 08*

Хортой бодис агуулсан бусад тоосонцор

Х

10 09 10*

Хортой бодис агуулсан холбогчийн хаягдал

Х

10 09 12*

Хортой бодис агуулсан ан цав илрүүлэгч бодисын хаягдал

Х

10 10. Өнгөт төмөрлөгийн цутгалтын процессоос гарах хаягдал

10 10 02*

Хайлш цутгаагүй, хортой бодис агуулсан хэв, хэвний голны хаягдал

Х

10 10 04*

Хайлш цутгасан, хортой бодис агуулсан хэв, хэвний голны хаягдал

Х

10 10 06*

Хортой бодис агуулсан  утааны хийн тоос

 

Х

10 10 08*

Хортой бодис агуулсан бусад тоосонцор

Х

10 10 10*

Хортой бодис агуулсан холбогчийн хаягдал

Х

10 10 07*

Хортой бодис агуулсан ан цав илрүүлэгч бодисын хаягдал

Х

10 11. Шил, шилэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хаягдал 

10 11 03*

Шилний түүхий эдийн хортой бодис агуулсан  хольц бэлтгэх үед үүсэх хаягдал

Х

10 11 05*

Хүнд металл агуулсан үйрмэг ба нунтаг шилний хаягдал

Х

10 11 07*

Шил өнгөлөх, зүлгэх үед үүсэх хортой  бодис агуулсан хаягдал

Х

10 11 08*

Хийн цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан хатуу хаягдал

Х

10 11 10*

Хийн нойтон цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан лаг ба фильтрт шүүгдсэн хатуу хэсэг

Х

10 11 12*

Хаягдал усны анхан шатны цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан хатуу хаягдал

Х

10 12. Керамик бүтээгдэхүүн, тоосго, хавтан, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хаягдал

10 12 06*

Хийн цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан хатуу хаягдал

Х

10 12 08*

Хүнд металл агуулсан паалангийн хаягдал

Х

10 13. Бетон,цемент, шохой, шаврын  үйлдвэрлэл болон тэдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүнээс үүсэх хаягдал

10 13 05*

Асбест агуулсан асбест-цементийн үйлдвэрийн хаягдал

Х

10 13 08*

Хийн цэвэрлэгээнээс үүсэх хортой бодис агуулсан хатуу хаягдал

Х

10 14. Чандарлах үйл ажиллагаанаас үүсэх хаягдал

10 14 01*

Утаа цэвэрлэх төхөөрөмжөөс гарах мөнгөн ус агуулсан хаягдал

Х

11.            Металл болон бусад материалын гадаргуугийн бүрэлт, химийн боловсруулалтаас үүсэх хаягдал

11 01. Металл болон бусад материалын гадаргуугийн химийн боловсруулалт ба гадаргууг бүрэх үед үүсэх хаягдал

11 01 01*

Гадаргуу цэвэрлэгч хүчлийн хаягдал

А

11 01 02

11 01 01-д зааснаас бусад хүчил

А

11 01 03*

Гадаргуу цэвэрлэгч шүлтийн хаягдал

А

11 01 04*

Фосфатжуулалтын лаг

А

11 01 05*

Хортой бодис агуулсан лаг ба фильтрт шүүгдсэн хатуу хэсэг

Х

11 01 07*

Хортой бодис агуулсан зайлагч шингэний хаягдал

Х

11 01 09*

Хортой бодис агуулсан тосгүйжүүлэгчийн хаягдал

Х

11 01 11*

Ион солилцооны эсвэл мембран системийн хортой бодис агуулсан лаг, ханд

Х

11 01 12*

Ханасан эсвэл ашигласан ион солилцооны давирхай

А

11 01 13*

Хортой бодис агуулсан бусад хаягдал

Х

11 02. Өнгөт төмөрлөгийн гидрометаллургийн боловсруулалтын хаягдал

11 02 01*

Цайрын гидрометаллургийн боловсруулалтаас үүсэх лаг

А

11 02 03*

Зэсийн гидрометаллургийн боловсруулалтаас үүсэх хортой бодисын хаягдал

Х

11 02 06*

Хортой бодис агуулсан бусад хаягдал

Х

11 03. Металл хатжуулах процессоос үүсэх хаягдал

11 03 01*

Цианид агуулсан хаягдал

А

11 03 02*

Бусад хаягдал

А

11 04. Цайрдах процессоос үүсэх хаягдал

11 04 03*

Хийн цэвэрлэгээнээс гарах хатуу хаягдал

А

11 04 04*

Ашигласан флюс

А

12.            Металл болон хуванцрын хэлбэржүүлэлт, гадаргуугийн физик, механик боловсруулалтаас үүсэх хаягдал

12 01. Металл болон хуванцрын хэлбэржүүлэлт,  гадаргуугийн физик, механик боловсруулалтаас үүсэх хаягдал

12 01 06*

Галоген агуулсан эрдсийн тос (эмульс, уусмалаас бусад)

А

12 01 07*

Галоген агуулаагүй эрдсийн тос (эмульс, уусмалаас бусад)

А

12 01 08*

Галоген агуулсан эмульс, уусмал

А

12 01 09*

Галоген агуулаагүй эмульс, уусмал

А

12 01 10*

Нийлэг тосны хаягдал

А

12 01 11*

Ашигласан лав, тосон түрхлэгийн хаягдал

А

12 01 13*

Хортой  бодис агуулсан лаг

Х

12 01 15*

Хортой бодис агуулсан зүлгүүрийн материалын хаягдал

 

Х

12 01 17*

Тос агуулсан металлын лаг (өнгөлгөө, зүлгүүр, заслын)

 

12 01 18*

Биозадралд түргэн ордог тос

А

12 01 19*

Хортой бодис агуулсан өнгөлгөөний материал, зүлгүүр

Х

13.            Хаягдал тос ба шингэн түлшний хаягдал

(Хүнсний зориулалттай тос ба 05, 12, 19 дүгээр бүлэгт орсон тосны хаягдал энэ бүлэгт хамаарахгүй)

13 01. Гидравлик тосны хаягдал

13 01 01*

Полихлорт бифенил (PCBs) агуулсан гидравлик тос

А

13 01 02*

Хлор агуулсан эмульс

А

13 01 03*

Хлор агуулаагүй эмульс

А

13 01 04*

Хлор агуулсан эрдсийн гидравлик тос

А

13 01 05*

Хлор агуулаагүй эрдсийн  гидравлик тос

А

13 01 06*

Нийлэг гидравлик тос

А

13 01 07*

Биозадралд түргэн ордог гидравлик тос

А

13 01 08*

Бусад төрлийн гидравлик тос

А

13 02. Хөдөлгүүр, хурдны хайрцагны болон тосолгооны зориулалттай бүх төрлийн  тосны хаягдал

13 02 01*

Хөдөлгүүр, хурдны хайрцагны болон тосолгооны хлор агуулсан эрдсийн тос

А

13 02 02*

Хөдөлгүүр, хурдны хайрцагны болон тосолгооны хлор агуулаагүй эрдсийн тос

А

13 02 03*

Хөдөлгүүр, хурдны хайрцагны болон тосолгооны нийлэг тос

А

13 02 04*

Биозадралд түргэн ордог хөдөлгүүр, хурдны хайрцагны болон тосолгооны тос

А

13 02 05*

Хөдөлгүүр, хурдны хайрцагны болон тосолгооны бусад тос

А

13 03. Тусгаарлагч болон  дулаан  дамжуулагч тосны хаягдал

13 03 01*

Полихлорт бифенил (PCBs) агуулсан тусгаарлагч болон дулаан дамжуулагч тос

А

13 03 02*

Хлор агуулсан тусгаарлагч болон дулаан дамжуулагч эрдсийн тос (13 03 01-д зааснаас бусад)

А

13 03 03*

Хлор агуулаагүй тусгаарлагч болон дулаан дамжуулагч эрдсийн тос

А

13 03 04*

Нийлэг тусгаарлагч болон дулаан дамжуулагч тос

А

13 03 05*

Биозадралд түргэн ордог тусгаарлагч болон дулаан дамжуулагч тос

 

А

13 03 06*

Дулаан тусгаарлах болон дулаан дамжуулах бүх төрлийн тос

А

13 04. Ус, тос ялгах үйл ажиллагаанаас үүсэх хаягдал

13 04 01*

Элсэн шүүлтүүр болон тос, ус ялгагчаас гарсан хатуу хаягдал

А

13 04 02*

Тос, ус ялгагчаас гарсан лаг

А

13 04 03*

Тос баригчаас үүсэх лаг

А

13 04 04*

Тос, ус ялгагчаас үүсэх тос

А

13 04 05*

Тос, ус ялгагчаас үүсэх тосорхог ус

А

13 04 06*

Элсэн шүүгч болон тос, ус ялгагчаас гарсан холимог хаягдал

А