Улаанбаатар хотын 2012 онд тарилтад тэнцэх мод сөөгийн тарьц, суулгацын ААНБ-ын судалгаа

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаМод сөөгийн суулгацын нэр төрөлНасТоо ширхэгҮнийн санал /төгрөг/Холбоо барих утасБайршил
1 “Тоонот байгаль” ТББ Хайлаас 2   700-900 99090461, 88723556, 99230842 Email: uyangatsengeld@gmail.com
3   800-1000
Улиас Лавр навчит 2   1700-1900
Мөнгөлөг 3   1800-2000
Унжгар 3   1800-2000
Бургас Улаан 2   1750-1900
Цагаан 3   1850-2000
Саваа 3   1800-2000
Харгана Шар хуйас 2   1400-1600
Алтан 2   1000-1200
Өргөст 2   1000-1200
Сибирь гүйлс /ягаан цэцэгтэй/ 2   3800-4200
3   4300-4700
Олон цэцэгт сухай /цувраа ягаан цэцэгтэй/ 2   3800-4200
3   4400-4800
Дунд тавилгана /цагаан цэцэгтэй/ 2   3800-4300
Долоогоно /час улаан жимстэй/ 2   3800-4400
3   4300-4800
Нохойн хошуу / ягаан цэцэгтэй/ 2   2400-2800
3   2800-3300
Азийн монос /цагаан цэцэгтэй/ 2   3900-4300
3   4300-4700
Чацаргана /өөрөөсөө тоос хүртдэг сорт/ 2   1400-1600
3   1600-1800
Давжаа алим /цэцэг гарна/ 2   3800-4300
3   4800-5000
Хонин арц /анхилам үнэртэй/ 2   4300-4700
3   4700-5200
Голт бор /өнгө бүрийн цэцэг гарна/ 2   3800-4300
3   4300-4800
Үхрийн нүд 2   3000-3250
3   3500-3750
Интоор 2   3500-3800
3   4500-4800
2 Нөхөрлөл Үхрийн нүд     1500-2500 98119110, 98091682 Зүүн хараа
Чацаргана     1500-2500
Өрөл     1200-2000
Монос     1200-2500
Хайлаас     500-700
Шар хуайс     1300-2000
Тэхийн шээг     1200-2000
Гүйлс     2500
Буйлс     2500
Голт бор     3000
Долоогоно     3000
Бургас     1000
Нохойн хошуу     2000
Харгана     1000
Мөнгөлөг жигд     2200
3 Богд уулын байгалийн цогцолборт төв Хайлаас     800 99117014, 99119041 ХУД-ийн 14-р хороо Түргэн мод үржүүлгийн газар
Чацаргана     1500
Харгана     800
Улиас     1200-4000
Гүйлс     800
Интоор     2000
тэс     3000
Хөх гацуур     120000
Гацуур     50000
нарс     60000
голт бор     29000
Давжаа алим     10000
сарнай     30000
хар мод     13000
зэрлэг тоор     16000
арц     100000
4 Улаан оргил ХХК Гацуур     65000-130000 99100186 mccdalai@126.com
Хайлаас     750
Улиас     2200
Улиас     4000
Унжигар хайлаас     58000
Харгана     750
Хар мод     20000
Чацаргана     1150
Голт бор     30000
Улаан сарнай     30000
Давжаа алим     30000
унжигар бургаас     30000
5 Байгаль Интернэйшнл ХХК-ны үнийн санал Хус     40000 91612169, 88977769  
Улиас     3500
Улиангар     12500
Үхрийн нүд     3500
Чацаргана     36000
Өрөл     2500
Хайлаас     700
Шар хуайс     2500
Тэхийн шээг     3000
Гүйлс     2500
Буйлс     2500
Голт бор     4500
Долоогоно     3500
Бургас     1200
Нохойн хошуу     3000
6 Монгол улсын их сургууль, Экологийн боловсролын төвийн Үхрийн нүд   100 ш 2500 350529  
Шар хуйас   3000 ш 1000-1600
Чацаргана   3000 ш 3000
Буйлс   2000 ш 2300
Гүйлс   2000 ш 2300
Хайлаас   3000 ш 700-900
Нохойн хошуу   100 ш 2000
Улиас   1500 ш 2000
Тошлой   100 ш 2500
Бургас   1500 ш 1500
Шинэс   50 ш 18000
Нарс   50 ш 1800
7 “Ногоон түгэл” Хайлаас 2 1000000 750 9119821799251198 СХД
Жигд 2 500000 1300
Агч 2 50000 1300
Долоогоно 2 100000 1000
Сибирийн алим 2 150000 15000
нохойн хошуу 2 30000 1000-1300
Бор улиангар 2 10000 1500
Лийрний мод 2 15000 1300
8 “Ногоон Төгөл” Улиангар   - 2500-3500 99112473, 98622473, 99818873  
Тэхийн шээг   5000 3000-3500    
Шар хуйас   15000 800-3000
Гүйлс   - 2800
Монос   5000 1500-3500
Долоогоно   - 1000-3500
Өрөл   6000 1000-5000
Голт бор   20000 1000-3500
Нохойн хошуу   1200 3000-3500
Улиас   10000-1нас 1000-2000
Чацаргана   5000 1000-3500
Үхрийн нүд   10000 1500-3500
Бүйлс   - 1500-3500
Хайлаас   50000 500-1500
Бургас   10000 1000-2500
Тавилгана   - 3000-3500
Харгана   - 3500
9 “Сэрүүн думбарай” ХХК Улиас     2500-5000 96688393, 99829156  
хус     10000-20000
хар мод     15000-25000
гацуур     25000-55000
Нарс     35000-65000
сирень     3500-4500
шар хуайс     1800-2500
хайлаас     500-700
Монос     2800
Өрөл     2800
гүйлс     2800
буйлс     2800
чацаргана     3500
долоогоно     2800
Тэхийн шээг     2800
нохойн хошуу     2200
үхрийн нүд     3500
даль     2800
10 Мөнх ногоон амьдрал ТББ Нарс     30 000 99116763, 96011832  
Гацуур     45 000
Шинэс     30 000
Улиас 2   3 500
Хайлаас 2   1 000
Шар хуйас 2   1 200
Бүйлс 3   2 800
Гүйлс 3   2 800
Хус 3   12 000
Голт бор 3   35 000
Агч 3   4 000
Бургас 3   2 500
Монос 3   4 000
Өрөл 3   4 000
Тоор 3   4 500
Долоогоно 3   4 000
Харгана 3   2 800
Нохойн хошуу 3   2 800
Тэхийн шээг 3   3 000
Чацаргана 3   2 500
Үхрийн нүд 3   3 500
11 МУИС-ийн Экологийн боловсролын төв үхрийн нүд   100 2500    
шар хуайс   3000 1000-1600
буйлс   2500 2300
гүйлс   3000 2300
хайлаас   4000 700-900
нохойн хошуу   100 2000
улиас   2000 2000
тошлой   100 2500
бургас   3000 1500
шинэс   500 18000
чацаргана   3000 3000
12 Цэцэрлэгжилт ХХК Улиас   45373   452128 ХУД-ийн Сонгионо
Үхрийн нүд   1379  
Чацаргана   31008  
Өрөл   7737  
Монос   12352  
Хайлаас   1517420  
Шар хуайс   24998  
Тэхийн шээг   1187  
Гүйлс   1814  
Буйлс   47456  
Голт бор   8140  
Долоогоно   3099  
Нохойн хошуу   11735  
Харгана   4153  
Хус   119  
Нарс   170  
Гацуур   121  
Шинэс   293  
Мөнгөлөг жигд   281  
Улаан мод   2  
Гадингар   18  
Бургас   1080  
Алимны мод   332  
Бөөрөлзгөнө   6  
Улиангар   95  
Хуш   108  
Кинари   3  
Царс   3  
Агч   200  
13 Ногоон харш ХХК улиас   111000   91914026 Бэлх
хайлаас   145000  
Шар хуайс   96000  
голт бор   4500  
давжаа алим   800  
интор   300  
тоор   170  
монос   6000  
чацаргана   46500  
агч   1800  
тэхийн шээг   2000  
нохойн хошуу   1800  
хус   10350  
бургас   4500  
Харгана   9000  
өрөл   700  
үхрийн нүд   2300  
долоогоно   800  
сакура   100  
алимны мод   45  
чавга   45  
арц   545  
усан үзэм   8  
тэсхэн   10000  
ленчо   5000  
паркын сарнай   5040  
Шинэс 1 нас   300000  
шинэс 2 нас   250000  
нарс 1 нас   80000  
14 Ойн бүргэд ХХК Шар хуайс   39000   99064063 Гацуурт
хайлаас      
агч   500  
улиас   6000  
Шинэс 1 нас   40000  
шинэс 2 нас   90000  
15 Улаанбаатар ой ан ХХК Шинэс 2 нас   100000   99192116 Их бага баян
Нарс   150000  
16 Ойн ирээдүй ХХК Шинэс 1 нас   700000   99166820 Дамбадаржаа
Шинэс 2 нас   650000  
Шар хуайс 3 нас   15000  
чацаргана   5000  
Бургас   2000  
хайлаас   5000  
Голт бор гүйлс буйлс далан хальс , монос   6000  

 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ ҮЗЭХ