Яамны "ШИЛЭН ДАНС"

ТӨСӨВ/ГҮЙЦЭТГЭЛ:

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ:

ТЕНДЕР, ХУДАЛДАН АВАЛТ

ҮНЭТ ЦААС:

БАЙГУУЛЛАГА:

ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ:

  • Төрийн нарийн бичгийн дарга Ц.Цэнгэл.    Утас:51-266286
  • Ерөнхий нягтлан бодогч Л.Оюунчимэг.       Утас:51-261516
  • Ахлах нягтлан бодогч О.Дуламсүрэн.          Утас:11-310342